Fysiologische profilering nationale toproei(st)ers

De afgelopen maanden zijn alle roeiers en roeisters van het Aegon Nationaal Roeiteam uitgebreid fysiologisch getest. Het doel van deze testen is om te monitoren hoe het met de fysieke gesteldheid van de atleten gesteld is. Door deze metingen op gezette momenten uit te voeren kan een beeld verkregen worden van de progressie tijdens het seizoen en de individuele respons op training. De testen die worden uitgevoerd zijn: maximale inspanningstest, Wingate test, sprongtesten, krachttesten en antropometrische metingen.

De resultaten van de maximale inspanningstest geven een indruk van de aërobe capaciteit van de roei(st)er, oftewel de energie die met behulp van zuurstof kan worden vrijgemaakt. Ook wordt deze test gebruikt om trainingszones op te stellen die tijdens de dagelijkse trainingen gebruikt kunnen worden. Zo weet de roei(st)er precies op welk vermogen of hartslag een training uitgevoerd moet worden.

Waar de maximale inspanningstest een indruk geeft van het aërobe vermogen geeft de Wingate test een indruk van het anaërobe vermogen dat een roeier kan leveren. Dit is de energie die kan worden vrijgemaakt zonder zuurstof. Bij deze test wordt aan de roeier gevraagd om in 30s zo hard mogelijk te roeien. Het piekvermogen en het gemiddeld vermogen tijdens deze 30 seconden geeft een indruk van de energie die via het PCr-systeem en het  anaerobe lactische systeem geleverd kan worden.

Omdat bekend is dat de prestatie tijdens krachtoefeningen (zoals bench pull en leg press) en sprongtesten goed correleren met de roeiprestatie in de boot worden deze prestatiematen getest in nauwe samenwerking met de krachttrainers.

Alhoewel de prestatie tijdens een test natuurlijk weinig zegt geeft een herhaling van deze testen tijdens het seizoen een richting aan voor training. Zo zal niet iedere roeier dezelfde training nodig hebben om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen.

 

Meetopstellingen  Testen dames

 

 

Wingate test

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *