Nieuw dataproject: “van Meten naar Weten”

Dennis

Data speelt een steeds belangrijkere rol in de sport. In het roeien en het zwemmen wordt er al jaren data verzameld om prestaties van sporters te optimaliseren. Wat er nog ontbreekt is één dataopslagsysteem dat de mogelijkheid biedt om alle data op één plek op te slaan en op een eenvoudige manier terug te koppelen aan coaches en atleten. Daarom is er afgelopen maanden een start gemaakt met een nieuw samenwerkingsproject tussen de roeibond, de zwembond,  de VU, de HvA, Capgemini en Lode BV. Doel van het project is het ontwikkelen van een datadashboard waarop alle gemeten data binnen het roeien en het zwemmen kan worden opgeslagen en teruggekoppeld aan roeiers en zwemmers. Het project zal worden uitgevoerd door Dennis van Kooij onder supervisie van Mathijs Hofmijster. Dennis is na zijn studie Bewegingswetenschappen betrokken geweest bij de Zwembond om daar videoanalyses te doen bij de talenten van het RTC Amsterdam. Daarna is Dennis betrokken geweest bij een project bij de Roeibond om data opslag te verbeteren. Naast deze projecten heeft hij ook ervaring opgedaan in de IT. In dit project komen sport en IT samen waardoor deze combinatie van kennis en ervaring in dit project van waarde zal zijn. Het project wordt gefinancieerd door Sportinnovator (Sportinnovator is een initiatief van Topteam Sport, ZonMw en Kenniscentrum Sport in opdracht van het Ministerie van VWS). Voor meer informatie klik hier of mail naar d.j.van.kooij@hva.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *