Achtergrond van het project ‘optimalisatie van voortstuwing’

 

De roeibond, de zwembond, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de technische universiteiten Delft en Eindhoven zijn in september 2013 een onderzoeksproject gestart met als hoofddoel het ontwikkelen van bruikbare hulpmiddelen en werkwijzen voor (top)zwemmers en –roeiers om hun prestaties te optimaliseren. Het onderzoek aan de TU Eindhoven zal vooral gericht zijn op het optimaliseren van de vermogensbalans en ontwikkelen van feedback bij zwemmers en de VU zal hetzelfde doen bij roeiers. TU Delft zal voornamelijk kijken naar het meten en visualiseren van waterstromen rondom het blad van een roeier en een hand van een zwemmer.

Bij wedstrijdroeien is het doel om twee kilometer in een zo kort mogelijke tijd af te leggen, of terwijl de gemiddelde snelheid van de boot over een race te maximaliseren. De gemiddelde snelheid van een roeiboot hangt af van het ‘effectief’ mechanisch vermogen dat roeiers op de boot overbrengen en omzetten in snelheid.

Bij een ervaren (top)roeier wordt het effectief vermogen geschat op 70-75 procent van het geleverde mechanische vermogen. Een kwart of meer van het vermogen gaat verloren aan het in beweging brengen van water rond de bladen en aan snelheidsfluctuaties van de boot . Om de gemiddelde snelheid van een roeiboot te verhogen moet een roeier zijn geleverde vermogen maximaliseren en zijn verloren vermogen minimaliseren. In dit onderzoek willen we in de eerste plaats het inzicht vergroten in alle specifieke factoren (parameters) die de vermogensvergelijking (o.a. verloren vermogen versus effectief vermogen) bepalen. Aan het einde willen we kijken hoe de verschillende parameters met elkaar samenhangen en wat de meest optimale trade-off is. Het tweede doel is om met behulp van innovatieve feedback (sub)top roeiers optimaal te ondersteunen om de kennis in de praktijk te brengen en zo daadwerkelijk de gemiddelde snelheid te maximaliseren. Het ontwikkelen van innovatieve effectieve vormen van feedback is een belangrijk onderdeel van het door STW gefinancierde onderzoek.

(Click here for English)

Lees verder:

Vermogen en roeien
Feedbacktools

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *