Verslag van Science and Engineering Conference on Sports Innovation

Vrijdag 7 april organiseerde het Sports Engineering Institute van de TU Delft een congres waarin Nederlandse sportonderzoekers updates gaven over hun laatste bevindingen. Ook het roeien kwam aan bod: Lotte Lintmeijer hield een praatje waarin zij uitlegde wat het effect van real-time feedback over geleverd vermogen op de trainingsintensiteit van roeiers in meermansboten is. Lieke Schiphof-Godart schreef een verslag over de presentatie op Topsport Topics:

” Het is voor een coach niet eenvoudig om te weten hoeveel één roeier bijdraagt aan de voortstuwing van een twee-, vier- of achtpersoonsboot. Tot nu toe baseren coaches en roeiers zich vaak op de hartfrequentie, de snelheid van de boot of het slagtempo, maar deze geven niet exact aan hoeveel vermogen een roeier daadwerkelijk levert.

De onderzoekster gaf daarom aan de roeiers informatie over het vermogen dat zij tijdens een teamtraining leverden. Dankzij deze informatie kunnen de roeiers hun inspanning direct aanpassen aan het door de coach gewenste vermogen.

Hiervoor baseerden de onderzoekster en de coach zich voornamelijk op trainingen op een roei-ergometer bij, in principe, dezelfde intensiteit. Deze vermogens bleken echter vaak te ambitieus wanneer de roeiers het water op gingen. Hoewel de roeiers dit wel probeerden, konden ze niet allemaal het gevraagde vermogen een hele training leveren. Waar het verschil in het geleverde vermogen tussen de roei-ergometer en de prestatie op het water vandaan komen, is nog niet helemaal duidelijk.”  (bron: L. Schiphof-Godart, 2017, Topsport Topics).

Het hele verslag van de dag zelf is hier terug te lezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *