Power in rowing: response to Kleshnev’s October 2018 Newsletter

In his most recent Rowing Biomechanics Newsletter (October, 2018), Dr. Kleshnev comments on two studies that were recently published in the Journal of Sports Sciences (see Hofmijster et al. ,2018; Lintmeijer et al., 2018). In these studies, we explain why the common method to determine rowing power is incorrect, we determined how large the error is and […]

Continue reading


Verslag van Science and Engineering Conference on Sports Innovation

Vrijdag 7 april organiseerde het Sports Engineering Institute van de TU Delft een congres waarin Nederlandse sportonderzoekers updates gaven over hun laatste bevindingen. Ook het roeien kwam aan bod: Lotte Lintmeijer hield een praatje waarin zij uitlegde wat het effect van real-time feedback over geleverd vermogen op de trainingsintensiteit van roeiers in meermansboten is. Lieke Schiphof-Godart schreef een verslag […]

Continue reading


Coaches en roeiers gezocht voor feedbackstudie in de boot

Aan de VU hebben we een feedback systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakt om in de boot informatie terug te koppelen over verschillende prestatiematen. Geleverd vermogen van een atleet zegt iets over de intensiteit van een taak/training en kan een goede toevoeging zijn om trainingsintensiteit te controleren en monitoren. Om te testen of roeiers hun […]

Continue reading


RowingScience presents at international rowing conference: presentations online

Last week, the FISA and the British Rowing team organized the Rowing’s World Sports Science and Medicine conference hosted in Marlow (Steve Redgrave’s hometown). The aim of the conference was to transfer sport science and medicine to boat speed. Scientists, coaches, and technical and medical staff of several national rowing teams came together to share […]

Continue reading


RowingScience receives Demonstrator Grant for a SmartView Platform

Performance feedback is of key importance in Elite level sport. Lightweight, unobtrusive measuring equipment is nowadays readily available and will be used more and more in daily practice. The Peach measuring system, modern smartphones and combinations of those equipment are examples of such technology. However, data generated by such equipment is often complex and difficult to interpret. […]

Continue reading


Achtergrond van het project ‘optimalisatie van voortstuwing’

  De roeibond, de zwembond, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de technische universiteiten Delft en Eindhoven zijn in september 2013 een onderzoeksproject gestart met als hoofddoel het ontwikkelen van bruikbare hulpmiddelen en werkwijzen voor (top)zwemmers en –roeiers om hun prestaties te optimaliseren. Het onderzoek aan de TU Eindhoven zal vooral gericht zijn op het […]

Continue reading